+48 512022534
amanita.studio.fitness@wp.pl

Regulamin

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a wykupując karnet/korzystając z naszych usług – w pełni go akceptuje.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany koniecznie zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy oraz koniecznie poinformować, jeśli jest w ciąży.
 3. W przypadku złego samopoczucia, bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w żadnych zajęciach fitness! Potrzebna jest pisemna zgoda lekarza na uczestnictwo.
 4. W przypadku nagłego złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia i zgłosić to instruktorowi.
 5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet lub inną honorowaną w klubie kartę fitness i dokonać rejestracji wizyty.
 8. Na wszystkie zajęcia uczestnik powinien przychodzić punktualnie. Klub może odmówić udziału w zajęciach osobie, która spóźni się więcej niż 10 minut od ich rozpoczęcia. Nie ma możliwości rejestracji wizyt po zajęciach.
 9. Karnet jest honorowany tylko do wystawionej na nim daty ważności.
 10. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc na karty sportowe.
 11. W przypadku odwołania zajęć z winy klubu, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 12. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 13. Użytkownicy kart Multisport, FitProfit, Ok System zobowiązani są do  wcześniejszych  rezerwacji miejsc i każdorazowego okazania karty wraz z dokumentem tożsamości. Karty muszą być podpisane.
 14. Użytkownicy kart Multisport korzystają w trakcie jednej wizyty w klubie z jednych zajęć fitness lub zajęć Jogi = jedna rejestracja wizyty.
 15. Użytkownicy kart Multisport, FitProfit,  Ok System przy stałych rezerwacjach na zajęcia grupowe  powinni odwoływać zajęcia najpóźniej do godziny 15:00 tego samego dnia (nieodwołanie zarezerwowanych zajęć powoduje wpłatę 20zł rekompensaty).
 16. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć klientom, którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc i nie odwołali swojej obecności.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć fitness. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy klubu, zmiany instruktora prowadzącego np. w ramach zastępstwa.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia fitness osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 19. Przed wejściem na salę konieczna jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe.
 20. Na zajęcia fitness z użyciem mat należy zawsze przynosić własny ręcznik.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie całego klubu bez opieki ich właściciela.
 22. Bez zgody prowadzącego nie można filmować oraz fotografować zajęć.
 23. Opłaty za zajęcia dokonujemy przed ich rozpoczęciem, w formie gotówkowej.
 24. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zajęć w kontekście wejścia w życie nowych przepisów RODO z dnia 25.05.2018r, administratorem danych osobowych Uczestnika, jest Adrianna Łaskarzewska – właściciel Amanita Studio przy ul. Pęcickiej 10 w Pęcicach. Poza właścicielem Amanita Studio i upoważnionych współpracowników Właściciela, odbiorcą danych osobowych nie będą osoby trzecie. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usługi albo wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji zajęć, których jesteś uczestnikiem.
  2. Kontaktowania się, w tym przesyłania informacji o aktualnych ofertach, informacji o zmianach w zakresie terminu zajęć.

Odwoływanie i odrabianie zajęć

 1. Zajęcia należy odwoływać w formie: sms, mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do godziny 15.00 tego samego dnia. Zasada dotyczy karnetów oraz wszystkich rezerwacji stałych Użytkowników kart.  Zajęcia zarezerwowane odwołujemy wysyłając sms pod nr: 512-022-534, wysyłając e-mail na adres: amanita.studio.fitness@wp.pl
 2. Istnieje możliwość odrobienia max. 2 zajęć z karnetu, ale tylko tych, które zostały terminowo odwołane.
 3. ­­Zajęcia  można odrabiać tylko do daty ważności karnetu, po wcześniejszym ustaleniu terminu (w miarę dostępności wolnych miejsc). W niektórych przypadkach, kiedy nie jest możliwe odrobienie zajęć do daty na karnecie, są one dopisywane do następnego miesiąca max.2.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć osobom z kartami, które w ostatnim miesiącu minimum dwa razy rezerwowały pojedyncze zajęcia bez wpłaty rekompensaty, nie przychodziły i nie odwołały swojej obecności.
 5. Nieobecność na odrabianych zajęciach powoduje ich bezzwrotną utratą.