Regulamin

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i PRZESTRZEGANIA niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku złego samopoczucia, gorączki ZOSTAŃ w domu i obserwuj stan zdrowia.
 3. Zawsze MYJ ręce przed i po ćwiczeniach.
 4. Kaszl i kichaj w łokieć, nie w dłoń. NIE KASZL NA INNCH.
 5. Posiadamy wszystkie POMOCE do jogi tj. maty, koce, kostki, paski, wałki, worki z piaskiem, kije, piłeczki do automasażu itp.
 6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany koniecznie zgłosić Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkich nowych INFORMACJI o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy oraz koniecznie poinformować, jeśli jest w ciąży.
 7. W przypadku NAGŁEGO złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia i zgłosić to Instruktorowi.
 8.  Pamiętaj o PUNKTUALNOŚCI. Nie ma możliwości rejestracji wizyt Benefit/Fit Sport po zajęciach.
 9. Użytkownik kart Benefit/Fit Sport oraz Klient Indywidualny zobowiązany jest KAŻDORAZOWO zarejestrowanie swojej wizyty na recepcji – wczytanie karty/okazanie karnetu.
 10. Osoby, które chcą uczęszczać na zajecia regularnie tj. na stałe, zobowiazane są do wykupienia KARNETU rezerwacyjnego.
 11. Wykupiony karnet jest IMIENNY i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 12. Karnet jest honorowany tylko do wystawionej na nim DATY ważności.
 13. PIERWSZEŃSTWO na zajęcia mają Osoby zapisane do danej grupy na stałe.
 14. W przypadku odwołania zajęć z WINY Studio, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 15. NIEWYKORZYSTANE treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Niestawienie się na zajęciach powoduje ich UTRATĘ.
 16. Użytkownicy kart Multisport i FitProfit zobowiązani są do wcześniejszych  rezerwacji miejsc i każdorazowego okazania karty wraz z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI. Karty muszą być podpisane.
 17. Użytkownicy kart sportowych Multisport/Fit Sport korzystają w trakcie jednej wizyty w Studio z JEDNYCH zajęć = jedna rejestracja wizyty.
 18. Użytkownicy kart sportowych Benefit Systems/Fit Sport jak i Klient Indywidualny zobowiązany jest do zarezerwowania miejsca poprzrz wpłatę KAUCJI /wykupienie KARNETU na swoich pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
 19. Studio zastrzega sobie prawo do ODMÓWIENIA rezerwacji zajęć Klientom, którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc i nie stawili się na zajęciach.
 20. Osoby NIEPEŁNOLETNIE uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
 21. Studio zastrzega sobie prawo do ZMIAN CEN usług, zasad odrabiania zajęć oraz ZMIAN W GRAFIKU zajęć. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy Studia, zmiany Instruktora prowadzącego np. w ramach zastępstwa.
 22. Studio zastrzega sobie prawo do NIE WPUSZCZENIA na zajęcia osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 23. Przed wejściem na salę konieczna jest ZMIANA OBUWIA na czyste obuwie sportowe.
 24. Studio NIE PONOSI odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie całego klubu bez opieki ich właściciela.
 25. BEZ ZGODY prowadzącego nie można filmować oraz fotografować zajęć.
 26. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zajęć w kontekście wejścia w życie nowych przepisów RODO z dnia 25.05.2018r, administratorem danych osobowych Uczestnika, jest Adrianna Łaskarzewska – właściciel Amanita Studio przy ul. Pęcickiej 10 w Pęcicach. Poza właścicielem Amanita Studio i upoważnionych współpracowników Właściciela, odbiorcą danych osobowych nie będą osoby trzecie. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usługi albo wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji zajęć, których jesteś uczestnikiem.
  2. Kontaktowania się, w tym przesyłania informacji o aktualnych ofertach, informacji o zmianach w zakresie terminu zajęć.