+48 512022534
amanita.studio.fitness@wp.pl

Regulamin

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i PRZESTRZEGANIA niniejszego regulaminu, a wykupując karnet/korzystając z naszych usług – w pełni go AKCEPTUJE.
 2. W przypadku złego samopoczucia, gorączki ZOSTAŃ w domu i obserwuj stan zdrowia.
 3. Na terenie Studio (wyłączając salę do ćwiczeń) OBOWIĄZUJE zasłanianie ust i nosa.
 4. Zaleca się utrzymywanie 1,5 m DYSTANSU między sobą.
 5. Zawsze MYJ ręce przed i po ćwiczeniach.
 6. Kaszl i kichaj w łokieć, nie w dłoń. NIE KASZL NA INNCH.
 7.  Pamiętaj o PUNKTUALNOŚCI. Docieraj do Klubu nie wcześniej niż 5-10 minut przed zajęciami, aby wcześniejsza grupa mogła wyjść z budynku. Nie ma możliwości rejestracji wizyt po zajęciach.
 8. Obowiązuje KAŻDORAZOWO rejestrowanie swojej wizyty na recepcji – okazanie karnetu/ wczytanie karty.
 9. Aby sprawnie przebiegała rejestracja wizyt, wszelkie sprawy proszę kierować bezpośrednio do mnie na numer telefonu 512022534. Na recepcji proszę TYLKO rejestrować wizytę.
 10.  Zaleca się korzystanie z WŁASNEJ maty. W przypadku nieposiadania swojej maty, obowiązuje przyniesienie własnego ręcznika i ZDEZYNFEKOWANIE maty po zajęciach.
 11. Niestawienie się na zajęciach powoduje ich UTRATĘ.
 12. Podczas korzystania z kart sportowych obowiązuje ODWOŁYWANIE zajęć do godziny 15:00 tego samego dnia na numer tel. 512022534. W przypadku braku informacji, lub niedotarcie na zajecia obowiązuje wpłata 20PLN, którą należy uiścić przed następnymi zajęciami.
 13. Uczestnik zajęć jest zobowiązany koniecznie zgłosić Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkich nowych INFORMACJI o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy oraz koniecznie poinformować, jeśli jest w ciąży.
 14. W przypadku NAGŁEGO złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia i zgłosić to Instruktorowi.
 15. Wykupiony karnet jest IMIENNY i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 16. Osoby NIEPEŁNOLETNIE uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 17. Karnet jest honorowany tylko do wystawionej na nim DATY ważności.
 18. PIERWSZEŃSTWO na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc na karty sportowe.
 19. W przypadku odwołania zajęć z WINY Studio, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 20. NIEWYKORZYSTANE treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 21. Użytkownicy kart Multisport i FitProfit zobowiązani są do wcześniejszych  rezerwacji miejsc i każdorazowego okazania karty wraz z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI. Karty muszą być podpisane.
 22. Użytkownicy kart Multisport korzystają w trakcie jednej wizyty w klubie z JEDNYCH zajęć = jedna rejestracja wizyty.
 23. Studio zastrzega sobie prawo do ODMÓWIENIA rezerwacji zajęć Klientom, którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc i nie odwołali swojej obecności.
 24. Studio zastrzega sobie prawo do ZMIAN CEN usług, zasad odrabiania zajęć oraz ZMIAN W GRAFIKU zajęć. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy Klubu, zmiany Instruktora prowadzącego np. w ramach zastępstwa.
 25. Studio zastrzega sobie prawo do NIE WPUSZCZENIA na zajęcia osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 26. Przed wejściem na salę konieczna jest ZMIANA OBUWIA na czyste obuwie sportowe.
 27. Studio NIE PONOSI odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie całego klubu bez opieki ich właściciela.
 28. BEZ ZGODY prowadzącego nie można filmować oraz fotografować zajęć.
 29. OPŁATY za zajęcia dokonujemy przed ich rozpoczęciem, w formie gotówkowej.
 30. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zajęć w kontekście wejścia w życie nowych przepisów RODO z dnia 25.05.2018r, administratorem danych osobowych Uczestnika, jest Adrianna Łaskarzewska – właściciel Amanita Studio przy ul. Pęcickiej 10 w Pęcicach. Poza właścicielem Amanita Studio i upoważnionych współpracowników Właściciela, odbiorcą danych osobowych nie będą osoby trzecie. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usługi albo wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji zajęć, których jesteś uczestnikiem.
  2. Kontaktowania się, w tym przesyłania informacji o aktualnych ofertach, informacji o zmianach w zakresie terminu zajęć.

Odwoływanie zajęć

 1. Zajęcia należy odwoływać w formie: sms, mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do godziny 15.00 tego samego dnia. Zajęcia zarezerwowane odwołujemy wysyłając sms pod nr: 512-022-534, wysyłając e-mail na adres: amanita.studio.fitness@wp.pl
 2. Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć osobom z kartami, które w ostatnim miesiącu minimum dwa razy rezerwowały pojedyncze zajęcia, nie przychodziły i nie odwołały swojej obecności.
 3. Nieobecność na zajęciach powoduje ich bezzwrotną utratą.